کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری- صفحه اصلی
محورهای همایش محورهای همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۴ | 
ارتقائ کیفیت مراقبت پرستاری: تضمین کیفیت و ممیزی بالینی
اخلاق گرایی در خدمات سلامت
صلاحیت های حرفه ای در پرستاری   
ارزشیابی شایستگی مدیران پرستاری 
فناوری اطلاعات و اعتباربخشی
نشانی مطلب در وبگاه کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری:
http://nml.modares.ac.ir/find.php?item=1.49.13.fa
برگشت به اصل مطلب