برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نحوه ثبت‌نام ( 446 بازدید)
نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ تفکر انتقادی و حل مسأله ( 386 بازدید)
دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 312 بازدید)
دبیرخانه کنگره ( 303 بازدید)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 294 بازدید)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 288 بازدید)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 275 بازدید)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 266 بازدید)
اعضا کمیته اجرایی ( 250 بازدید)
اعضا کمیته علمی ( 236 بازدید)
مقدمه ( 225 بازدید)
راهنمای ارسال پوستر ( 222 بازدید)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 215 بازدید)
برنامه‌های کنگره ( 212 بازدید)
گروه‌های اهداف ( 208 بازدید)
برنامه‌های کنگره ( 197 بازدید)
محورهای همایش ( 191 بازدید)
افراد ( 160 بازدید)
درباره کنگره ( 156 بازدید)
سازمان کنگره ( 131 بازدید)
حامیان و برگزار کنندگان ( 17 بازدید)
محورهای همایش ( 14 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضا کمیته علمی ( 26 چاپ)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 20 چاپ)
نحوه ثبت‌نام ( 19 چاپ)
درباره کنگره ( 18 چاپ)
اعضا کمیته اجرایی ( 18 چاپ)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 18 چاپ)
راهنمای ارسال پوستر ( 17 چاپ)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 17 چاپ)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 17 چاپ)
برنامه‌های کنگره ( 17 چاپ)
دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 15 چاپ)
محورهای همایش ( 15 چاپ)
افراد ( 15 چاپ)
گروه‌های اهداف ( 15 چاپ)
نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ تفکر انتقادی و حل مسأله ( 15 چاپ)
دبیرخانه کنگره ( 14 چاپ)
برنامه‌های کنگره ( 12 چاپ)
مقدمه ( 10 چاپ)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 9 چاپ)
سازمان کنگره ( 7 چاپ)
حامیان و برگزار کنندگان ( 2 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
محورهای همایش ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر