برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نحوه ثبت‌نام ( 428 بازدید)
نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ تفکر انتقادی و حل مسأله ( 342 بازدید)
دبیرخانه کنگره ( 285 بازدید)
دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 281 بازدید)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 266 بازدید)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 264 بازدید)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 259 بازدید)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 239 بازدید)
اعضا کمیته اجرایی ( 235 بازدید)
راهنمای ارسال پوستر ( 214 بازدید)
مقدمه ( 214 بازدید)
اعضا کمیته علمی ( 211 بازدید)
گروه‌های اهداف ( 202 بازدید)
برنامه‌های کنگره ( 202 بازدید)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 201 بازدید)
محورهای همایش ( 179 بازدید)
برنامه‌های کنگره ( 172 بازدید)
افراد ( 150 بازدید)
درباره کنگره ( 142 بازدید)
سازمان کنگره ( 121 بازدید)
حامیان و برگزار کنندگان ( 15 بازدید)
محورهای همایش ( 6 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضا کمیته علمی ( 21 چاپ)
نحوه ثبت‌نام ( 19 چاپ)
اعضا کمیته اجرایی ( 18 چاپ)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 18 چاپ)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 18 چاپ)
درباره کنگره ( 17 چاپ)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 17 چاپ)
راهنمای ارسال پوستر ( 16 چاپ)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 16 چاپ)
گروه‌های اهداف ( 15 چاپ)
دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 14 چاپ)
محورهای همایش ( 13 چاپ)
افراد ( 13 چاپ)
نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ تفکر انتقادی و حل مسأله ( 13 چاپ)
برنامه‌های کنگره ( 13 چاپ)
دبیرخانه کنگره ( 12 چاپ)
برنامه‌های کنگره ( 11 چاپ)
مقدمه ( 10 چاپ)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 8 چاپ)
سازمان کنگره ( 7 چاپ)
حامیان و برگزار کنندگان ( 2 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر