برنامه‌های کنگره

 | تاریخ ارسال: 1397/8/1 | 
برنامه روز اول سمینار (98/12/6)
تاریخ برنامه ساعت عنوان سخنرانی،سمینار-میز گرد نام و نام‌خانوادگی سخنران تخصص سخنران
 
98/12/6
8:10-7:55 تلاوت قرآن کریم
8:20-8:10
                     
اهمیت و ضرورت ارتباطات در سازمان های بهداشتی و درمانی دکتر خلیل علیزاده متخصص ارتوپدی
8:35-8:20 جایگاه ارتباطات در مدیریت پرستاری خانم دکتر زهره ونکی دکتری تخصصی پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
8:50-8:35 مهارت های مذاکره در مدیریت پرستاری و سیاستگذاری سلامت دکتر مریم حضرتی دکتری تخصصی پرستاری
معاونت پرستاری
9:20-8:50 سیاستگذاری های اخلاقی
در سازمانهای بهداشتی - درمانی
رهبری و ارتباطات در پرستاری
دکتر امیر احمد شجاعی دکتری اخلاق پزشکی
ع پ تهران
9:50-9:20 روش های پرورش شایستگی تعامل دیپلماتیک در سازمان های ایرانی با رویکرد حاکمیتی دکتر حمزه جمشیدی دکتری مدیریت  منابع انسانی
دانشگاه امام حسین
10:10-9:50 پذیرایی(20 دقیقه)
10:40-10:10 ارتباطات اثربخش تیم سلامت(پرستار-پزشک-بیمار) دکتر مهدخت بروجردی دکتری ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
11:10-10:40 اخلاق ارتباطات در سازمان های بهداشتی دکتر حمیدرضا نمازی دکتری اخلاق پزشکی
ع پ تهران
12:00-11:10 پانل
13:30-12:00 ناهار و نماز
14:15-13:30 تبیین رویکرد فضیلت گرایی در ارتباطات سازمانی دکتر اکرم السادات سادات حسینی دکتری تخصصی پرستاری
ع پ تهران
  15:00-14:15 جایگاه فناوری اطلاعات در ارتباطات سازمان های بهداشتی درمانی دکتر آسیه درویش دکتری فناوری اطلاعات
ع پ تهران
  16:30-15:00 پانل تخصصی: چالشها و راهکار های رویکرد های اخلاقی در ارتباطات سازمانی اثربخش سخنرانان
  16:30 پذیرایی

 
برنامه روز دوم سمینار (98/12/7)
تاریخ برنامه ساعت عنوان سخنرانی،  سمینار -میز گرد نام و نام‌خانوادگی سخنران تخصص سخنران
98/12/7 8:10-7:55 تلاوت قرآن
8:50-8:10 رسانه و پرستاری دکتر محمد مهدی فرقانی دکتری  علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
9:30-9:00 رویکرد مشارکتی تیم سلامت در ارتباط با بیمار دکتر فروزان اتش زاده دکتری تخصصی پرستاری
ع پ شهید بهشتی
10:10-9:30 آموزش ارتباطات در مدیران پرستاری دکتر مقصود فراستخواه دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
10:30-10:10 پذیرایی
11:10-10:30 ارتباطات سلامت دکتر هادی خانیکی دکتری علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
12:00-11:10 پانل
13:30-12:00 نماز - ناهار
14:00-13:30 هویت حرفه ای پرستار و ارتباطات دکتر فاطمه حاجی بابایی دکتری تخصصی پرستاری
ع پ تهران
14:30-14:00 هوش هیجانی در ارتباطات مدیران پرستاری دکتر بهزاد ایمنی دکتری تخصصی پرستاری
ع پ همدان
15:00-14:30 قاطعیت در ارتباطات بین فردی و سازمانی پرستاران دکتر سیده شهره سید میرزا دکتری تخصصی پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
15:00 پذیرایی

 
برنامه روز سوم سمینار (98/12/8)
تاریخ برنامه ساعت عنوان سخنرانی، سمینار-میز گرد نام و نام‌خانوادگی سخنران تخصص سخنران
98/12/8 8:10-7:55 تلاوت قرآن کریم
8:50-8:10 قوانین انتظامی و حقوقی در عملکرد مدیران پرستاری دکتر کامران آقاخانی متخصص پزشکی قانونی
ع پ ایران
9:40-8:50 نقش ارتباطات در پیشگیری از خطاهای پزشکی پرستاری دکتر غلامعلی جعفری متخصص پزشکی قانونی
گروه مطالعات
10:20-9:40 پرسش و پاسخ
10:40-10:20 پذیرایی
11:15-10:45 روشهای ارتقاء صلاحیت ارتباطی سرپرستاران دکتر اعظم زارع دکتری پرستاری
سرپرست مدیریت پرستاری استان فارس
12:00-11:15 گزارش پایانی خانم دکتر زهره ونکی دکتری پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
12:00 نماز - ناهار
 
 
 

دفعات مشاهده: 918 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر