برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
سومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 2041 بازدید)
نحوه ثبت‌نام در کنگره مدیریت و رهبری اثر بخش در پرستاری ( 1891 بازدید)
برنامه‌ کنگره ( 1767 بازدید)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 1712 بازدید)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 1630 بازدید)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 1629 بازدید)
نحوه ثبت‌نام ( 1616 بازدید)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 1119 بازدید)
دبیرخانه کنگره ( 1084 بازدید)
اعضا کمیته علمی ( 1065 بازدید)
اعضا کمیته اجرایی ( 988 بازدید)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 986 بازدید)
راهنمای ارسال پوستر ( 967 بازدید)
گروه‌های اهداف ( 925 بازدید)
درباره کنگره ( 923 بازدید)
برنامه‌های کنگره ( 918 بازدید)
مقدمه ( 909 بازدید)
محورهای همایش ( 904 بازدید)
افراد ( 879 بازدید)
خبر مهم:برای ثبت نام در کنگره اسفند1398 به آدرس https://nmlcongress.ir مراجعه شود. ( 801 بازدید)
سازمان کنگره ( 760 بازدید)
تمدید زمان ارسال مقالات ( 757 بازدید)
تمدید زمان ارسال مقالات ( 718 بازدید)
محورهای همایش ( 323 بازدید)
حامیان و برگزار کنندگان ( 283 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
برنامه‌ کنگره ( 278 چاپ)
نحوه ثبت‌نام ( 182 چاپ)
درباره کنگره ( 147 چاپ)
اعضا کمیته علمی ( 138 چاپ)
اعضا کمیته اجرایی ( 135 چاپ)
سومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 117 چاپ)
افراد ( 116 چاپ)
دبیرخانه کنگره ( 114 چاپ)
نحوه ثبت‌نام در کنگره مدیریت و رهبری اثر بخش در پرستاری ( 111 چاپ)
نحوه کسب امتیاز باآزموزی شرکت در کنگره ( 109 چاپ)
تخفیف ویژه ثبت نام گروهی ( 106 چاپ)
راهنمای ارسال پوستر ( 105 چاپ)
برنامه‌های کنگره ( 104 چاپ)
محورهای همایش ( 101 چاپ)
گروه‌های اهداف ( 100 چاپ)
راهنمای نگارش تجربه نگاری ( 96 چاپ)
بزرگداشت زنده یاد استاد شفیقه هروآبادی در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ( 96 چاپ)
مقدمه ( 96 چاپ)
سازمان کنگره ( 91 چاپ)
تمدید زمان ارسال مقالات ( 90 چاپ)
راهنمای نگارش خلاصه مقاله ( 89 چاپ)
محورهای همایش ( 77 چاپ)
تمدید زمان ارسال مقالات ( 70 چاپ)
خبر مهم:برای ثبت نام در کنگره اسفند1398 به آدرس https://nmlcongress.ir مراجعه شود. ( 52 چاپ)
حامیان و برگزار کنندگان ( 39 چاپ)
    ... آمار بیشتر